SZKOŁA PODSTAWOWA im. BOHATERÓW POWSTANIA STYCZNIOWEGO w IGOŁOMI
logo
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE "MISIA USZATKA"

PROJEKT "WIEDZA, KOMUNIKACJA, ROZWÓJ"

obraz

 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 2014-2020

Nr sprawy: GCE.Ig.271.2.2020

Przedmiot zamówienia: dostawa.

Zadanie:"Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego i komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, mebli dla GCE w Igołomi"

Dotyczy SIWZ

Poprawne załączniki:

załącznik 6 - formularz oferty

załącznik 8 - oświadczenie

 

Gminne Centrum Edukacji w Igołomi
(Przedszkole Samorządowe Misia Uszatka, Szkoła Podstawowa z klasami gimnazjalmymi)