SZKOŁA PODSTAWOWA im. BOHATERÓW POWSTANIA STYCZNIOWEGO w IGOŁOMI
logo
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE "MISIA USZATKA"

PROJEKT "WIEDZA, KOMUNIKACJA, ROZWÓJ"

obraz

 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 2014-2020

Nr sprawy: GCE.Ig.271.2.2020

Przedmiot zamówienia: dostawa.

zadanie:"Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego i komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, mebli dla GCE w Igołomi"

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Ogłoszenie w BZP

Załączniki:

załącznik 1- Opis - część 1

załącznik 2- Opis - część 2

załącznik 3- Opis - część 3

załącznik 4- Opis - część 4

załącznik 5- Opis - część 5

załącznik 6 - formularz oferty

załącznik 7 - oświadczenie

załącznik 8 - oświadczenie

załącznik 9 - Projekt umowy (word)

załącznik 9 - Projekt umowy (pdf)

załącznik 10 - Informacja o powykonawcachY

załącznik 11 - Oświadczenie - grupa

załącznik 12 - RODO

 

Gminne Centrum Edukacji w Igołomi
(Przedszkole Samorządowe Misia Uszatka, Szkoła Podstawowa z klasami gimnazjalmymi)