SZKOŁA PAMIĘTA

logo Nasza szkoła wzięła udział w akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej "Szkoła pamięta". Celem tej inicjatywy było zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia. Kulminację tych aktywności zaplanowano na 25 października 2019 r. - ostatni piątek przed 1 listopada. Ponieważ początek listopada to dni, w których w szczególny sposób pamiętamy o zmarłych. Porządkujemy groby i zapalamy znicze. Wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i bohaterów, którzy zapisali się w historii, zarówno ogólnonarodowej i lokalnej. Pamięć o nich jest wyrazem szacunku dla ich życia i dokonań - napisał w liście do dyrektorów Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski, zapraszając do udziału w akcji.

W młodzieży należy pielęgnować pamięć  o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią naszego regionu. Z tej ziemi bowiem wywodzi się Powstaniec i Święty - Adam Chmielowski - Święty Brat Albert. Tu w Igołomi znajduje się Muzeum poświęcone jego pamięci. To tu na Cmentarzu w Igołomi znajduje się Mogiła Powstańcza, na której znajduje się napis "W HOŁDZIE 21 POWSTAŃCOM POLSKIM POLEGŁYM W BITWIE  NA POLACH CZERNICHOWA W DNIU 15 VIII 1863. CZEŚĆ ICH PAMIĘCI". Tu na Cmentarzu znajdują się również groby i pomnik BEZIMIENNYCH ŻOŁNIERZY, KTÓRZY ODDALI SWE ŻYCIE ZA OJCZYZNĘ. Nasza młodzież, z klasy 6b wraz z wychowawczynią p. Danutą Gajos-Czurą, poszła na igołomski cmentarz, by zadbać o porządek na miejscach pamięci oraz zapalić znicze. Natomiast młodzież klasy 5a i 6a wraz z p. Marcinem obraz Koceniakiem i p. Joanną Ruchwą odwiedzili Muzeum Św. Brata Alberta, by nasi uczniowie nie zapomnieli kim był Brat Albert. Adam Chmielowski bowiem urodził się w Igołomi podczas zaborów, tu przebiegała granica między zaborami, a jego ojciec przez jakiś czas pracował jako naczelnik w tutejszej Komorze Celnej. Adam Chmielowski  jak każdy Polak, chciał wolnej Polski, dlatego brał udział w powstaniu styczniowym, podczas którego stracił nogę. Nasi uczniowie dowiedzieli się również o jego działalności na rzecz bezdomnych i ubogich, już jako Brat Albert. Mogli także zobaczyć rekonstrukcję Komory Celnej i pokoju mieszkalnego rodziny Adama Chmielowskiego.

Młodzież musi pamiętać o krwawej historii swojego Kraju, o lokalnych bohaterach, walczących o wolność naszej Ojczyzny.  Patriotyzm to podstawa wychowania każdego Polaka.

Joanna Ruchwa

Gminne Centrum Edukacji w Igołomi
(Przedszkole Samorządowe Misia Uszatka, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum)