PLASTYCZNY KONKURS MISYJNY

obraz "Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa z misją w świecie"
To myśl przewodnia konkursu plastycznego zorganizowanego przez Wydział Duszpasterstwa Misyjnego Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Celem konkursu było rozwijanie w uczniach wrażliwości na potrzeby Kościoła misyjnego i budzenie ducha solidarności z dziećmi i młodzieżą w najuboższych krajach świata.
Konkurs zorganizowany był z okazji ogłoszenia przez Papieża Franciszka Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego - Październik 2019. Przeznaczony był dla uczniów szkół podstawowych i polegał na plastycznym ukazaniu tematu: "Ochrzczeni i posłani. Kościół Chrystusa z misją w świecie".
Obejmował trzy grupy wiekowe:
a) grupa I: klasy 0 - III,
b) grupa II: klasy IV - VI,
c) grupa III: klasy VII - VIII.

Do Wydziału Duszpasterstwa Misyjnego Kurii Metropolitalnej napłynęło około 500 prac. Wśród nich znalazło się 14 prac uczniów naszej szkoły, z klas 0 - V oraz z klasy VIII, których opiekunami są s. Helena i ks. Michał Widła. Wśród nagrodzonych znalazły się dwie nasze uczennice:
I miejsce zajęła Jagoda Kilarska z kl. III,
II miejsce Patrycja Słoma z kl. IVa,
III miejsce Kaja Kural z kl. VIII.

Gratulujemy naszym uczennicom tak ogromnego sukcesu. Wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie dziękujemy za ogrom pracy i włożony wysiłek. Efekty były imponujące. Wszystkie oddane do konkursu prace były niezwykle pomysłowe i piękne.
Dziękujemy za zaangażowanie i pomoc Rodzicom. "

s. Helena i ks. Michał

Gminne Centrum Edukacji w Igołomi
(Przedszkole Samorządowe Misia Uszatka, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum)