W DRODZE DO BETLEJEM

obraz Grupa uczniów z klas 0- 6 pod opieką s. Heleny i Ks. Michała Widły, pielgrzymując z radosną nowiną o narodzeniu Chrystusa, odwiedziła w tym roku kilka instytucji i miejsc, w których przedstawiła jasełka.

Nasze artystyczne występy rozpoczęliśmy w kościele parafialnym w Igołomi. W Uroczystość Objawienia Pańskiego po Mszy św. o godz. 16.00 zaprezentowaliśmy jasełka dla licznie zgromadzonych parafian w tym dużej grupy dzieci. Występ został nagrodzony gromkimi brawami i podziękowaniem Gospodarza Parafii - ks. Proboszcza Jana.

Kolejnym miejscem naszych artystycznych zmagań był Dom Zakonny Sióstr Albertynek w Igołomi. Siostry odwiedziliśmy z jasełkami we wtorek 8 stycznia. Jak zawsze u Sióstr wzbudziliśmy zachwyt i uznanie. Tutaj też zatrzymaliśmy się nieco dłużej, by rozprawić się ze słodkościami, które otrzymaliśmy.

Niespodziewanym i przykrym akcentem w zaplanowanym wcześniej kalendarzu było odwołanie Konkursu Jasełek, na który mieliśmy się udać do Domu Kultury Zbydniowice w Krakowie w sobotę 11 stycznia.

Kolejny wyjazd zrealizowaliśmy jednak już bez przeszkód we wtorek 14 stycznia. Tego dnia podjęliśmy poważne wyzwanie i spektakl jasełek wystawiliśmy dwukrotnie. Pierwszym miejscem na naszym jasełkowym szlaku było Przytulisko św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet w Krakowie prowadzone przez Siostry Albertynki. Tutaj nasze występy przerywane były wybuchami śmiechu i radości, co dodawało "skrzydeł" małym aktorom. Po zakończonym występie wzmocniliśmy nasze ciała i udaliśmy się do Domu Prowincjalnego Sióstr Albertynek w Rząsce, gdzie spektakl oglądały bardzo licznie zgromadzone Siostry oraz duża grupa Seniorów. Tutaj również występy wzbudziły podziw i zachwyt widowni. Po zakończonym przedstawieniu Siostry zaprosiły nas na obiad, co z kolei my przyjęliśmy z radością po tak wyczerpującej pracy.

Ostatnim dniem na naszym jasełkowym szlaku była środa 15 stycznia. Tego dnia Opieka została wzmocniona przez p. Urszulę Domino. Udaliśmy się do Kuchni św. Brata Alberta Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Tutaj z uwagą i skupieniem spektakl oglądali ubodzy i bezdomni korzystający z pomocy tej instytucji. Cieszymy się, że mogliśmy podzielić się radością i dać chwilę szczęścia tym osobom przeżywającym trudne doświadczenia w swoim życiu. Po raz drugi jasełka tego dnia pokazaliśmy osobom korzystającym z pomocy fundacji Po Pierwsze Człowiek prowadzonej przez Siostry Albertynki przy Domu Generalnym Zgromadzenia w Krakowie. Tutaj również licznie zgromadzona publiczność nagrodziła nas owacyjnymi oklaskami na stojąco. Po zasłużonym obiedzie, który zaserwowały nam Siostry ruszyliśmy zmęczeni ale szczęśliwi do Igołomi.

Dziękujemy wszystkim, którzy swoim zachwytem podtrzymywali zapał aktorów. Rodzicom dziękujemy za miłą i twórczą współpracę. s. Helena i ks. Michał

s. Helena i ks. Michał

Gminne Centrum Edukacji w Igołomi
(Przedszkole Samorządowe Misia Uszatka, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum)