logo

W roku szkolnym 2010/2011 zostało wybrane zgodnie z regulaminem prezydium Samorządu Uczniowskiego Szkoły oraz nauczyciel- opiekun samorządu.
W tajnym i powszechnymi głosowaniu zostali wybrani:

Przewodnicząca: Adrianna Szadzińskaobraz

Zastepca:Sylwia Wesołek

Skarbnik: Dawid Głowa, Oliwia Erazmus

Sekretarz: Karolina Czekaj, Weronika Łątka

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest mgr Urszula Domino