logo

W roku szkolnym 2009/2010 zostało wybrane zgodnie z regulaminem prezydium Samorządu Uczniowskiego Szkoły oraz nauczyciel- opiekun samorządu.
W tajnym i powszechnymi głosowaniu zostali wybrani:samorząd

Przewodnicząca: Aleksandra Włodarczyk

Zastepca:Mateusz Samborek

Skarbnik: Paulina Boligłowa

Sekretarz: Maciej Oczoś

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest mgr Urszula Domino