logo
 

POMNIK POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH

Pomnik został postawiony na zbiorowej mogile, w której zostali pochowani bohaterowie powstania styczniowego polegli w bitwie na polach Czernichowa 15 sierpnia 1863 r. O mogile tej, przedstawiając jej fotografię, wspomina w swojej książce z 1929 r. Pamiątki bojowników H. Mościcki.

Grób otoczony jest kutym łańcuchem osadzonym na czterech betonowych słupkach. W centrum mogiły na betonowym cokole usytuowany jest granitowy głaz zwieńczony metalowym krzyżem. Na granitowym bloku umieszczona jest tablica na której widnieję napis: W HOŁDZIE /21 POWSTAŃCOM POLSKIM/ POLEGŁYM W BITWIE/ NA POLACH CZERNICHOWA/ W DNIU 15 VIII 1863R/CZEŚĆ ICH PAMIĘCI. Pomnik ufundowany został 1964r. ze składek ówczesnej Gromadzkiej Rady w Igołomi. Mogiłą powstańczą opiekują się uczniowie naszej szkoły

Opracował: inż. Andrzej Kudła

mogiła tablica autorki