logo
 

POMNIK BEZIMENNYCH ŻOŁNIERZY NA IGOŁOMSKIM CMENTARZU

Pomnik powstał na mogiłach, którymi od ponad trzydziestu lat opiekowali się uczniowie Szkoły Podstawowej w Igołomi; porządkując groby, paląc na nich znicze, składając kwiaty. Opieka nad mogiłami weszła na stałe do tradycji szkoły. Na igołomskim cmentarzu znajdują się dwie zbiorowe mogiły, jedna przy głównej alei cmentarza, druga na jego krańcach z dala od reszty grobów. Obecnie na obydwu stoją pomniki upamiętniające heroizm i poświęcenie walczących.
Obelisk ten poświęcony jest zarówno poległym powstańcom, jak i żołnierzom z okresu I wojny światowej, którzy stracili życie w bojach w okolicach Igołomi. Na przedniej ścianie granitowego głazu wyryta jest postać żołnierza oraz umieszczona tablica z napisem "GROBY BEZIMIENNYCH ŻOŁNIERZY POLSKICH, KTÓRZY ODDALI ŻYCIE ZA OJCZYZNĘ" i sentencją Błogosławieni, którzy w Panu umierają. Całość mogił otoczona jest kamiennymi płytami.
Na igołomskim cmentarzu spoczywa 21 spośród 28 powstańców zabitych w bitwie stoczonej na polach Czernichowa w sierpniu 1863 roku. Groby żołnierzy z okresu "wielkiej wojny" powstały w przedziale czasowym: listopad 1914 -styczeń 1915 i są pozostałością działań wojennych na przedpolach Twierdzy Kraków w obronie miasta przed atakiem wojsk rosyjskich rozlokowanych na linii Słomniki, Proszowice, Nowe Brzesko.

Dziś trudno dokładnie określić, kto spoczywa w mogile na której stoi pomnik, ale przecież nie o to chodzi. Ważna jest pamięć o bezimiennych poległych, bohaterach zawirowań historii, szacunek dla ich poświęcenia, szacunek dla ich wiecznego spoczynku.
Pomnik powstał z funduszy przyznanych przez Małopolskiego Wojewodę przeznaczonych na odnowę "miejsc pamięci narodowej" i wykonany został przez kamieniarza z Nowego Brzeska Pana Mariusza Błaszkiewicza.

Opracował: inż. Andrzej Kudła

pomnik swięto zmarłych autorki