logo
 

CMENTARZ CHOLERYCZNY

Cmentarz choleryczny w Igołomi jest zlokalizowany na malowniczym wzgórzu w odległości ok. 1 km od budynku GCE w Igołomi. W 1849 r. pochowano tam (z dala od wsi) prawdopodobnie ok. 800 osób zmarłych na cholerę. Wybrano to miejsce po to, aby według dziewiętnastowiecznego rozumowania uniknąć masowego zarażenia, osłabić, a nawet zlikwidować zarazę, która pochłaniała wówczas dziesiątki ludzi w różnym wieku i pochodzących z różnych warstw społecznych.

Cmentarz ten został uporządkowany przez gimnazjalistów pod nadzorem Marii Rysak i Marii Sibigi wiosną 2003 r. a ostatecznie przywrócony społeczności lokalnej 7 listopada 2003 r. ceremonii poświecenia dokonał ksiądz Andrzej Kwak
Obecnie znajduje się tu piękny marmurowy obelisk z napisem: "Świętą i zbawienną jest myśl modlić się za zmarłych", a opiekują się nimi uczniowie z GCE w Igołomi. Cmentarz choleryczny w Igołomi został odnowiony z inicjatywy mgr inż. Marii Rysak (n-lki biologii) i mgr Marii Sibigi (polonistki) - nauczycielek pracujących w Gminnym Centrum Edukacji w Igołomi. Fundatorem obelisku był mieszkaniec Igołomi - Grzegorz Gurda, natomiast wykonawcą właściciel Zakładu Kamieniarskiego w Nowym Brzesku - Mariusz Błaszkiewicz.

Opracowała: mgr Maria Sibiga

cmentarz cmentarz