SZKOŁA PODSTAWOWA im. BOHATERÓW POWSTANIA STYCZNIOWEGO w IGOŁOMI
logo
PREDSZKOLE SAMORZĄDOWE " MISIA USZATKA"

Ogłoszenie o zamówieniu

GCE.Ig.271.3.2020

Przetarg nieograniczony pn. "Usługa żywienia dzieci w przedszkolu samorządowym w Igołomi w roku szkolnym 2020/2021"

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Ogłoszenie w BZP

Załączniki:

załącznik 1 - formularz oferty

załącznik 2- pełnomocnictwo

załącznik 3- oświadczenie wykonawcy

załącznik 4- oświadczenie wykonawcy

załącznik 5 - umowa (word)

załącznik 5 - umowa (pdf)

załącznik 6 - zobowiązanie

załącznik 7 - informacja o podwykonawcach

załącznik 8 - wykaz pojazdów

załącznik 9 - wykaz usług

załącznik 10 - oświadczenie

załącznik 12 - RODO

 

Gminne Centrum Edukacji w Igołomi
(Przedszkole Samorządowe Misia Uszatka, Szkoła Podstawowa z klasami gimnazjalmymi)