SZKOŁA PODSTAWOWA im. BOHATERÓW POWSTANIA STYCZNIOWEGO w IGOŁOMI
logo
GIMNAZJUM im. ŚW. BRATA ALBERTA w IGOŁOMI

obraz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - "WYPOSAŻENIE NOWO OTWARTEGO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W IGOŁOMI W ELEMENTY PLACU ZABAW ORAZ W POMOCE I MATERIAŁY DYDAKTYCZNE, MEBLE I SPRZĘT MULTIMEDIALNY"

Nr. sprawy : GCEIg.271.7.2018

Zadanie realizowane w ramach Projektu: Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich na obszarze Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.1, z Europejskiego Funduszu Społecznego

OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załączniki:

załącznik 1- część I przedmiotu zamówienia

załącznik 2- część II przedmiotu zamówienia

załącznik 3- część III przedmiotu zamówienia

załącznik 4- część IV przedmiotu zamówienia

załącznik 5- część V przedmiotu zamówienia

załącznik 6- część VI przedmiotu zamówienia

załącznik 7- część VII przedmiotu zamówienia

załącznik 8- część VIII przedmiotu zamówienia

załącznik 9- część IX przedmiotu zamówienia

załącznik 10- część X przedmiotu zamówienia

załącznik 11- część XI przedmiotu zamówienia

załącznik 12- część XII przedmiotu zamówienia

załącznik 13- część XIII przedmiotu zamówienia

załącznik 14- część XIV przedmiotu zamówienia

załącznik 15- klauzula informacyjna

załącznik 16- Formularz oferty

załącznik 17- oświadczenie wykonawcy

załącznik 18- oświadczenie wykonawcy

załącznik 19- oświadczenie

załącznik 20- projekt umowy

 

Gminne Centrum Edukacji w Igołomi
(Przedszkole Samorządowe Misia Uszatka, Szkoła Podstawowa z klasmi gimnazjalmymi)