OGŁOSZENIA


DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W R.SZK.2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 następujące dni są wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

  • 14.10.2019 r. - z mocy ustawy,
  • 31.10.2019 r. - rozporządzenie dyrektora,
  • 20.12.2019 r. - rozporządzenie dyrektora,
  • 21,22 i 23. 04.2020 - rozporządzenie dyrektora,
  • 12.06.2020 r.- rozporządzenie dyrektora.

Szkoła zapewnia w tych dniach zajęcia opiekuńcze.
Oddział przedszkolny pracuje zgodnie z planem zajęć.

KÓŁKA PRZEDMIOTOWE

W roku szkolnym 2019/2020 prowadzone są następujące kółka zainteresowań i kółka przedmiotowe...więcej

 

WYNAJEM SALI GIMNASTYCZNEJ

Gminne Centrum Edukacji w godzinach 15:00 do 21:00 udostępnia salę gimnastyczną. Na dzień 11.10.2019 r. wszystkie terminy są zajęte. Regulamin korzystania i wynajmu sali

 

klawisz
klawisz
klawisz
klawisz

Gminne Centrum Edukacji w Igołomi
(Przedszkole Samorządowe Misia Uszatka, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum)