DYREKTOR
mgr Dorota Ryńca-Ropek język polski
 WICEDYREKTOR
inż. Andrzej Kudła matematyka
NAUCZYCIELE
mgr Ewa Krzyk edukacja wczesnoszkolna
mgr Barbara Sobczyk edukacja wczesnoszkolna
mgr Klaudia Latała oddział przedszkolny
mgr Jolanta Stabrawa edukacja wczesnoszkolna
mgr Małgorzata Skiba edukacja wczesnoszkolna
mgr Małgorzata Rzadkowska edukacja wczesnoszkolna
mgr Małgorzata Igielska edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagog,
mgr Urszula Domino historia, język angielski
mgr Danuta Gajos-Czura język angielski
mgr inż. Agnieszka Chmielewska język angielski
mgr Urszula Igielska język polski,oligofrenopedagog
mgr Katarzyna Kazanowska przedszkole
mgr Krzysztof Motyka biblioteka, świetlica,
mgr Piotr Kurcap wychowanie fizyczne, informatyka
mgr Joanna Ruchwa muzyka, plastyka, WDŻ, rytmika
mgr Remigiusz Kwiatkowski informatyka, fizyka
mgr Maria Sibiga j.polski
mgr Małgorzata Kościelniak geografia, biologia, przyroda
mgr Katarzyna Janczarska chemia
mgr Marcin Koceniak historia, WOS, EDB, WDŻ
mgr Radosław Nowak wychowanie fizyczne
mgr Agata Ramza matematyka, oligofrenopedagog, tyflopedagog,
mgr Magdalena Kozińska-Pietrzyk pedagog, doradztwo zawodowe
Ewa Kupczyk-Cholewa język niemiecki,
siostra Elżbieta Stopa religia
ks. Michał Widła religia
mgr Małgorzata Szwajda świetlica, oligofrenopedagog, surdopedagog, przyroda
mgr Katarzyna Lenczowska-Nowak świetlica, oligofrenopedagog, technika, terapia pedagogiczna

Gminne Centrum Edukacji w Igołomi
(Przedszkole Samorządowe Misia Uszatka, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum)