DYREKTOR
mgr Dorota Ryńca-Ropek język polski
 WICEDYREKTOR
inż. Andrzej Kudła matematyka
NAUCZYCIELE
mgr Ewa Krzyk oddział przedszkolny
mgr Barbara Sobczyk edukacja wczesnoszkolna
mgr Klaudia Latała edukacja wczesnoszkolna, logopedia
mgr Jolanta Stabrawa edukacja wczesnoszkolna
mgr Małgorzata Skiba edukacja wczesnoszkolna
mgr Karolina Kokosińska edukacja wczesnoszkolna
mgr Małgorzata Igielska edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagog,
mgr Urszula Domino historia, język angielski
mgr Danuta Gajos-Czura język angielski
mgr inż. Agnieszka Chmielewska język angielski
mgr Urszula Igielska język polski,oligofrenopedagog
mgr Katarzyna Kazanowska świetlica, język polski
mgr Krzysztof Motyka biblioteka, świetlica,
mgr Iwona Pająk wychowanie fizyczne
mgr Piotr Kurcap wychowanie fizyczne,
mgr Joanna Ruchwa muzyka, plastyka, WDŻ
mgr Remigiusz Kwiatkowski zajęcia komputerowe, informatyka, fizyka
mgr Maria Sibiga j.polski
mgr Małgorzata Kościelniak geografia, biologia
mgr Katarzyna Janczarska chemia
mgr Marcin Koceniak historia, WOS, EDB
mgr Radosław Nowak wychowanie fizyczne
mgr Agata Ramza matematyka, oligofrenopedagog, tyflopedagog,
mgr Maria Hańkowska matematyka,
mgr Magdalena Kozińska-Pietrzyk pedagog, doradztwo zawodowe
Ewa Kupczyk-Cholewa język niemiecki,
siostra Elżbieta Stopa religia
mgr Małgorzata Szwajda świetlica, oligofrenopedagog, surdopedagog, przyroda
mgr Katarzyna Lenczowska-Nowak świetlica, oligofrenopedagog, zajęcia techniczne

Gminne Centrum Edukacji w Igołomi
(Przedszkole Samorządowe Misia Uszatka, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum)