logo

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

ROK SZKOLNY 2011/2012

Skład samorządu:

samorzad

Przewodnicząca: Aleksandra Włodarczyk
Zastępca: Monika Maciejak
Skarbnik: Katarzyna Trzepałka
Sekretarze: Karolina Jagła, Sandra Jazgar
Członkowie: Katarzyna Kwiatek, Małgorzata Kwiatek, Adrianna Szadzińska, Sylwia Broda, Jarek Pluciński
Opiekun SU: Marcin Koceniak

Plan działalności SU :

  • organizacja dyskotek szkolnych (integracyjna, andrzejkowa)
  • wybór "najfajniejszego" chłopaka w szkole (na dzień chłopaka)
  • ganizacja symulacji wyborczej "Młodzi głosują"
  • .konkurs gazetek klasowych
  • prowadzenie na bieżąco działań : "szczęśliwy numerek" , "lista urodzinowa"
  • sprawy utrzymania porządku na terenie szkoły i poza nią (lustra w łazienkach, parking dla rowerów)

Opracowała: Karolina Jagła

ROK SZKOLNY 2010/2011

Samorząd Uczniowski Samorząd uczniowski w roku szkolnym 2010/2011 składa się z pięciu osób oraz opiekuna. Wybory odbyły się z początkiem nowego roku szkolnego we wrześniu. Każda klasa wybrała swojego kandydata na przewodniczącego, został również wybrany jeden kandydat do startowania w wyborach przez nauczycieli. Wybory były tajne. A oto skład naszego samorządu:

samorzad

Skład SU:

Przewodnicząca: Justyna Pycek
Zastępca: Milena Cebulska
Skarbnik: Monika MaciejaK
Sekretarze: Klaudia Drzewiecka, Sandra Jazgar
Opiekun SU: Marcin Koceniak

Samorząd ma za zadanie reprezentować szkołę na zewnątrz, ale również zabawiać uczniów, aby spędzali w szkole również chwile, których na pewno nigdy nie zapomną. Samorząd współpracuje z samorządami klasowymi, organizuje różne imprezy konkursy, ale i również trzeba pamiętać o akcjach charytatywnych. Samorząd jest w stałym kontakcie z dyrekcją, aby informować o naszych nowych planach.

Plan działalności SU w I semestrze:

. Lista urodzinowa - dzięki niej uczniowie widzą kto w danym miesiącu ma urodziny. Każdy uczeń jest zadowolony, ponieważ bardzo miłe jest to, gdy znajomi składają nam życzenia.
. Jaki mamy dzień - jest to lista, na której widzimy co jest w danym dniu np. Dzień pocałunku, dzień nauki, dzień dziecka itp.
. Odbyła się dyskoteka integracyjna, na której DJ był Tomek Jazgar, nasz kolega ze szkoły. Wszyscy bawili się doskonale, a ta dyskoteka jest zaliczana do jednej z najlepszych, które odbyły się w naszej szkole od trzech lat.
. Szczęśliwy numerek - został on wprowadzony do naszej szkoły dopiero od tego roku. Losowany jest raz w tygodniu, (co tydzień w innym dniu). Dzięki niemu uczniowie, którzy posiadają w dzienniku wylosowany numerek są zwolnieni na cały dzień od pytania.
. Akcja charytatywna na rzecz schroniska dla zwierząt - samorząd odwiedził schronisko i postanowiliśmy zorganizować akcję charytatywną by pomóc tym biednym psom i kotom. Zrobiliśmy gazetkę, na której widniały zdjęcia. W każdej klasie stały puszki, do których można było wrzucać pieniądze, aby pomóc tym biednym zwierzakom .
. Gazetka STOP PRZEMOCY - pani dyrektor poprosiła nas o zrobienie takiej gazetki, ponieważ martwi ją przemoc w szkołach. Oczywiście zgodziliśmy się i wyszła nam idealnie. Uczniowie chętnie ją czytali, ponieważ zwracała ona na siebie uwagę.
. Dzień bez pytania - w dniu św. Mikołaja wszystkie numerki były szczęśliwymi, wszyscy uczniowie byli zwolnieni od pytania. Każdemu należy się jakiś prezent :)
. Konkurs na najlepszą dekorację sali na Boże Narodzenie - dzięki niemu uczniowie każdej klasy starali się by to ich klasa była najczystsza oraz najładniej udekorowana. Klasy były wyjątkowo czyste, a niektóre dekoracje po prostu zadziwiały naszych nauczycieli.
. Zajmowanie się gazetką SU, na której wiszą ważne informacje o nowych planach Samorządu
. Pomoc przy uroczystościach szkolnych np. ślubowaniu, oraz przy kiermaszu świątecznym.
. Dyskoteka karnawałowa

Plan działalności SU w II semestrze :

. Lista urodzinowa
. Jaki mamy dzień
. Zajmowanie się gazetką SU
. Co miesięczne pozdrowienia - będą one wywieszane, co miesiąc na gazetce. Każdy będzie mógł pozdrowić, kogo tylko chce. Nauczycieli na pewno również pozdrowienia nie ominą. . Szczęśliwy numerek
. Poczta Walentynowa - walentynki to okazja do wysłania ukochanej osobie życzeń oraz do wyznania miłości. Na świetlicy było pudełko, do którego można było wrzucić walentynkę, która 14 lutego trafiała do ukochanej bądź ukochanego.
. Dzień bez pytania - w walentynki osoby ubrane na czerwono były zwolnione od pytania. Każda osoba która nie zapomniała o święcie zakochanych dostała karteczkę na której był napis "Zwolniony/a od pytania".
. Zajmowanie się gazetkami SU
. Utworzylismy segregator w którym zamieszczamy sprawozdania z zebrań, z zabaw jakie urządziliśmy, konkursów, plany działalności na dany semestr itp. - będzie on przekazywany każdemu następnemu samorządowi, dzięki temu będzie coraz więcej pomysłów na rozweselenie naszej i tak już wesołej szkoły.

Mamy w planach:

. Dzień bez pytania - w dniu dziecka
. Dyskoteka "wiosenna"
. Plakat z życzeniami dla dziewczyn od chłopaków z okazji Dnia Kobiet. Ciekawe czy chłopaki będą dla nas i tym razem mili. Dziewczyną na pewno będzie bardzo miło dostać życzenia.
. Dyskoteka na Dzień Dziecka

Jak to stwierdziła Pani Dyrektor jesteśmy THE BEST!

Opracowała: przew. SU Justyna Pycek

ROK SZKOLNY 2009/2010

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2009/1010 składa się z czterech osób i opiekuna. Wybory odbyły się na początku roku. Z każdej klasy wybieraliśmy ucznia - kandydata na przewodniczącego oraz nauczyciela - na stanowisko opiekuna. Wybory były tajne.  

samorzad

Skład SU:

Przewodnicząca: Arleta Adamczyk
Zastępca: Klaudia Drzewiecka
Sekretarz: Angelika Nejman
Skarbnik: Milena Cebulska
Opiekun Samorządu: p. Piotr Kopacz

Samorząd uczniowski reprezentuje szkolę na zewnątrz. Jest organizatorem różnego rodzaju konkursów, dyskotek szkolnych, walentynek, andrzejek oraz innych uroczystości. Współpracuje z samorządami klasowymi, jest w stałym kontakcie z dyrekcją w celu uzgadniania różnych pomysłów i planów na przyszłe działania.

W 1. semestrze roku szkolnego 2009/2010 udało nam się:

. Zorganizować dyskotekę tzw. Integracyjną, aby nowi uczniowie klas pierwszych zapoznali się z całym gimnazjum. DJ był Tomek Jazgar (Wszyscy byli zadowoleni).
. Prowadzić gazetkę na korytarzu, gdzie znajdują się ogłoszenia o konkursach, zabawach, ważnych wydarzeniach.
. Wykonać listę urodzinową, która wisi na naszej gazetce. Znajdują się na niej osoby, które w danym miesiącu obchodzą urodziny. Jest to bardzo miłe, ponieważ każdy może usłyszeć miłe życzenia od swoich kolegów i koleżanek.
. Zorganizować konkurs na 'Najmilszego i Najmilszą', w czasie którego świetnie wszyscy się bawili. Konkurs miał miejsce podczas zabawy andrzejkowej.
. Andrzejki, to druga szkolna dyskoteka. Wszyscy zintegrowani bawili się naprawdę super chociaż z innym Dj'em. W listopadzie zagrali inni gimnazjaliści z naszej szkoły.

Na drugi semestr mamy bardzo dużo planów i pomysłów, aby oprócz nauki zapamiętać jeszcze bardziej przyjemne chwile w szkole.

Kilka naszych pomysłów:
. Staramy się, aby udało się zrobić kolejną zabawę.
. Poczta walentynkowa, na którą chyba czeka wiele zakochanych
.''Randka w ciemno'' ( niestety szczegółów nie można zdradzić).

To są plany na najbliższy miesiąc. Samorząd na pewno nie zawiedzie gimnazjum w Dniu Wagarowicza, Dnia Dziecka, czy pożegnaniu klas trzecich.

Opracowała: przew. SU Arleta Adamczyk