SZKOŁA PODSTAWOWA im. BOHATERÓW POWSTANIA STYCZNIOWEGO w IGOŁOMI
logo
GIMNAZJUM im. ŚW. BRATA ALBERTA w IGOŁOMI

Witamy na stronie internetowej SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Bohaterów Powstania Styczniowego z włączonymi klasami gimnazjalnymi GIMNAZJUM IM. ŚW. BRATA ALBERTA w Igołomi. Nasze szkoły wchodzą w skład zespołu szkół pod nazwą GMINNE CENTRUM EDUKACJI W IGOŁOMI. Oprócz szkoły podstawowej z włączonymi klasami gimnazjalnymi w skład zespołu wchodzi PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE MISIA USZATKA W IGOŁOMI. Na stronie internetowej znajdziecie trochę informacji o historii naszych szkół, ich patronach, najważniejszych wydarzeniach ostatnich lat oraz aktualności z bieżącego roku szkolnego. Nasze szkoły uczestniczą w wielu przedsięwzięciach związanych z ekologią i miejscowym regionalizmem. Wspólne zainteresowania regionalizmem i rodzimymi tradycjami przyczyniły się do nawiązania współpracy ze szkołą w Rosji. O tym wszystkim możecie tutaj przeczytać. Być może wspólne zainteresowania, pasje oraz realizowane przez szkołę przedsięwzięcia pozwolą nam nawiązać kontakty z innymi szkołami o zbliżonych celach działania.


CUDA RODZĄ SIĘ W SERCU
W sobotę 12.01.2018 Dzieci ze szkoły podstawowej zakończyły występy Jasełek "Cud Betlejem", odwiedzając pod opieką s. Heleny, p. Agnieszki Strzeleckiej oraz p. Joanny Ruchwy dwa miejsca: KUCHNIA CARITAS im. Św. Brata Alberta oraz siedzibę Fundacji "Po pierwsze Człowiek" założoną przez siostry albertynki w Krakowie. W tym dniu dzieliliśmy się Cudem Narodzenia...więcej
NADZIEJA PRZYCHODZI DO CZŁOWIEKA WRAZ ...
Praca i zaangażowanie uczniów biorących udział w Jasełkach nie ograniczają się tylko do kreacji postaci, ale dotyczą przede wszystkim niesienia radości z narodzenia Jezusa - niezawodnego powiernika nadziei. Dlatego w dniu 8 stycznia 2019 roku młodzi aktorzy odwiedzili miejsca, które czekają na każdy dar nadziei...więcej
GWIAZDKA DLA ZWIERZAKA
Co roku uczniowie naszej szkoły uczestniczą w akcji "Gwiazdka dla zwierzaka" zbierając karmę dla zwierząt i różne przydatne akcesoria potrzebne do dobrego samopoczucia czworonożnych pupili. Tym razem zebrane dary przeznaczone były dla Schroniska "Psie Pole" w Racławicach. Szkoła za zbiórkę darów uzyskała...więcej
JASEŁKA W STRĘGOBORZYCACH
Dnia 4 stycznia 2019r. nasza Dziecięca Grupa Artystyczna GCE Igołomia przedstawiła tegoroczne jasełka tym razem Seniorom w Remizie w Stręgoborzycach. Pojechaliśmy tam na zaproszenie p. Eleonory Kusińskiej ...więcej
RADOŚĆ, KTÓRĄ SIĘ DZIELIMY JEST PODWÓJNĄ RADOŚCIĄ...
W czasie przerwy świątecznej w niedzielę 30 grudnia grupa dzieci ze szkoły podstawowej pod opieką s Heleny i p. Agnieszki Strzeleckiej przedstawiła jasełka i podzieliła się radością z narodzenia Chrystusa z mieszkańcami naszej parafii. ...więcej
JASEŁKOWY CZAS
Ostatni piątek przed świętami Bożego Narodzenia tj. 21 grudnia 2018r. był dniem przedstawień jasełkowych i wigilii klasowych. Najpierw młodsi uczniowie szkoły podstawowej mogli obejrzeć jasełka przygotowane przez Siostrę Elżbietę Stopę, Panią Agnieszkę Strzelecką (mamę naszego ucznia) oraz Panią Joannę Ruchwę. ...więcej
KONKURS ŚWIĄTECZNY
W grudniu wychowawcy świetlicy zorganizowali dla uczniów z klas IV- VIII i gimnazjalnych konkurs na najpiękniejszą ozdobę bożonarodzeniową. I w tym roku nie zawiedliście nas swoją pomysłowością! ...więcej
JASEŁKA W CKiP W WAWRZEŃCZYCACH
W ubiegłą niedzielę tj. 16 grudnia 2018 roku młodzi kolędnicy udali się z Radosną Nowiną do Centrum Kultury i Promocji w Wawrzeńczycach. Udział w Kiermaszu Bożonarodzeniowym dał możliwość podniesienia jakości edukacji i wychowania uczniów oraz pełniejszego zaistnienia szkoły w środowisku lokalnym. Sala CKiP w Wawrzeńczycach to ...więcej

JASEŁKA 2018
"Cud w Betlejem" to tytuł tegorocznych jasełek, zaprezentowanych w auli Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi 10 grudnia 2018 roku. W spektaklu wystąpiły dzieci młodszych klas szkoły podstawowej. Historia Narodzenia Pana Jezusa została opowiedziana z perspektywy bliskiego młodym aktorom bohatera literatury dziecięcej. Pinokio, drewniany chłopiec, wędrował w poszukiwaniu Cudu. ...więcej

DZIEŃ DLA NIEPODLEGŁEJ W NASZEJ SZKOLE
Dzień 9 listopada 2018r. nie był zwykłym dniem szkolnym, nie było zwykłych lekcji, była natomiast jedna wielka lekcji historii i patriotyzmu. Był to Dzień dla Niepodległej. Spotkaliśmy się w szkole, by świętować 100 lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uczniowie podzieleni na 3 grupy wiekowe (kl.0-3, kl. 4-6 oraz...więcej

WYCIECZKA DO TEATRU
Uczniowie klasy VII wybrali się 5 pździernika do Teatru im. Juliusza Słowackiego na sztukę pt. "Zemsta", która od wieków cieszy się dużym powodzeniem. Bo jak napisała Joanna Kulmowa ". teatr jest po to, żeby wszystko było inne niż dotąd", także i lekcja języka polskiego była więc inna niż dotychczas.
Adaptację mistrzowskiego dramatu Aleksandra Fredry przygotowała...więcej

WYBÓR OFERTY - AKTYWNA TABLICA
Igołomia, dn. 25.09.2018r.
znak sprawy: GCEIg.271.12.2018
Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce - Gminne Centrum Edukacji w Igołomi) zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj., Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą "Pzp" zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego pn: "Dostawa pomocy dydaktycznych - interaktywnych monitorów dotykowych do GCE w Igołomi" - wybrano: ....więcej
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - AKTYWNA TABLICA
Igołomia, dn. 17.09.2018r.
znak sprawy: GCEIg.271.12.2018
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - pn. "Dostawa pomocy dydaktycznych - interaktywnych monitorów dotykowych do GCE w Igołomi"
Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce - Gminne Centrum Edukacji w Igołomi) na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Dostawa pomocy dydaktycznych - interaktywnych monitorów dotykowych do GCE w Igołomi", nr sprawy: GCEIg.271.12.2018 ....więcej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - AKTYWNA TABLICA
Igołomia, dn. 07.09.2018r.
znak sprawy: GCEIg.271.12.2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - pn. "Dostawa pomocy dydaktycznych - interaktywnych monitorów dotykowych do GCE w Igołomi"
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 szt. interaktywnych monitorów dotykowych do Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce.
Zadanie jest objęte: Rządowym programem rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych - "Aktywna tablica". Przedmiot zamówienia obejmuje również szkolenie i montaż w/w pomocy dydaktycznych - sprzętu TIK tj. Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. ....więcej
LOTERIA FANTOWA
Gminne Centrum Edukacji wspólnie ze Stowarzyszeniem Pomocy Szkole Małopolska byli organizatorami loterii fantowej odbywającej się w ramach XI Małopolskiego Święta Warzyw na lotnisku w Pobiedniku 2 września b.r. Pozyskane pieniądze ze sprzedaży losów, po opłaceniu podatku, przeznaczone zostaną na potrzeby Szkoły Podstawowej z klasami gimnazjalnymi im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Igołomi. Patronat nad loterią sprawował Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa a jednym z głównych sponsorów był Bank Spółdzielczy w Proszowicach. Przy organizacji tego przedsięwzięcia ważne było pozyskanie sponsorów, bo bez ich pomocy nie udałoby się zorganizować loterii. Już w na przełomie czerwca i lipca wybrani nauczyciele udali się do naszych lokalnych przedsiębiorców, sklepów, hurtowni w celu zdobycia funduszy bądź fantów. Dużą pomoc w pozyskiwaniu sponsorów, zwłaszcza zamiejscowych okazał jak zwykle Konrad Szymacha. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu uczestników Święta Warzyw udało się sprzedać ponad 2000 losów.

Dziękujemy Sponsorom, Nauczycielom za wkład i zaangażowanie w organizację loterii fantowej

SPONSORZY

Gminne Centrum Edukacji w Igołomi
(Przedszkole Samorządowe Misia Uszatka, Szkoła Podstawowa z klasami gimnazjalmymi)