SZKOŁA PODSTAWOWA im. BOHATERÓW POWSTANIA STYCZNIOWEGO w IGOŁOMI
logo
GIMNAZJUM im. ŚW. BRATA ALBERTA w IGOŁOMI

Witamy na stronie internetowej SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Bohaterów Powstania Styczniowego z włączonymi klasami gimnazjalnymi GIMNAZJUM IM. ŚW. BRATA ALBERTA w Igołomi. Nasze szkoły wchodzą w skład zespołu szkół pod nazwą GMINNE CENTRUM EDUKACJI W IGOŁOMI. Oprócz szkoły podstawowej z włączonymi klasami gimnazjalnymi w skład zespołu wchodzi PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE MISIA USZATKA W IGOŁOMI. Na stronie internetowej znajdziecie trochę informacji o historii naszych szkół, ich patronach, najważniejszych wydarzeniach ostatnich lat oraz aktualności z bieżącego roku szkolnego. Nasze szkoły uczestniczą w wielu przedsięwzięciach związanych z ekologią i miejscowym regionalizmem. Wspólne zainteresowania regionalizmem i rodzimymi tradycjami przyczyniły się do nawiązania współpracy ze szkołą w Rosji. O tym wszystkim możecie tutaj przeczytać. Być może wspólne zainteresowania, pasje oraz realizowane przez szkołę przedsięwzięcia pozwolą nam nawiązać kontakty z innymi szkołami o zbliżonych celach działania.


WYBÓR OFERTY - AKTYWNA TABLICA
Igołomia, dn. 25.09.2018r.
znak sprawy: GCEIg.271.12.2018
Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce - Gminne Centrum Edukacji w Igołomi) zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj., Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą "Pzp" zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego pn: "Dostawa pomocy dydaktycznych - interaktywnych monitorów dotykowych do GCE w Igołomi" - wybrano: ....więcej
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - AKTYWNA TABLICA
Igołomia, dn. 17.09.2018r.
znak sprawy: GCEIg.271.12.2018
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - pn. "Dostawa pomocy dydaktycznych - interaktywnych monitorów dotykowych do GCE w Igołomi"
Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce - Gminne Centrum Edukacji w Igołomi) na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Dostawa pomocy dydaktycznych - interaktywnych monitorów dotykowych do GCE w Igołomi", nr sprawy: GCEIg.271.12.2018 ....więcej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - AKTYWNA TABLICA
Igołomia, dn. 07.09.2018r.
znak sprawy: GCEIg.271.12.2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - pn. "Dostawa pomocy dydaktycznych - interaktywnych monitorów dotykowych do GCE w Igołomi"
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 szt. interaktywnych monitorów dotykowych do Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce.
Zadanie jest objęte: Rządowym programem rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych - "Aktywna tablica". Przedmiot zamówienia obejmuje również szkolenie i montaż w/w pomocy dydaktycznych - sprzętu TIK tj. Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. ....więcej
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - DOWOZY UCZNIÓW
Znak: GCEIg.271.11.2018 Igołomia, dn. 03.09.2018r. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce - Gminne Centrum Edukacji w Igołomi) zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj., Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą "Pzp" zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego pn: "Przewóz uczniów z Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi" - wybrano: ....więcej
LOTERIA FANTOWA
Gminne Centrum Edukacji wspólnie ze Stowarzyszeniem Pomocy Szkole Małopolska byli organizatorami loterii fantowej odbywającej się w ramach XI Małopolskiego Święta Warzyw na lotnisku w Pobiedniku 2 września b.r. Pozyskane pieniądze ze sprzedaży losów, po opłaceniu podatku, przeznaczone zostaną na potrzeby Szkoły Podstawowej z klasami gimnazjalnymi im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Igołomi. Patronat nad loterią sprawował Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa a jednym z głównych sponsorów był Bank Spółdzielczy w Proszowicach. Przy organizacji tego przedsięwzięcia ważne było pozyskanie sponsorów, bo bez ich pomocy nie udałoby się zorganizować loterii. Już w na przełomie czerwca i lipca wybrani nauczyciele udali się do naszych lokalnych przedsiębiorców, sklepów, hurtowni w celu zdobycia funduszy bądź fantów. Dużą pomoc w pozyskiwaniu sponsorów, zwłaszcza zamiejscowych okazał jak zwykle Konrad Szymacha. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu uczestników Święta Warzyw udało się sprzedać ponad 2000 losów.

Dziękujemy Sponsorom, Nauczycielom za wkład i zaangażowanie w organizację loterii fantowej

SPONSORZYLISTA NAGRÓD
REKRUTACJA UCZNIÓW DO PROJEKTU "ĆWICZĘ UMYSŁ"
W dniach 03 - 06 września odbędzie się rekrutacja do zajęć realizowanych w ramach projektu "Ćwiczę umysł" dofinansowanego ze środków UE. Dokumenty rekrutacyjne (do pobrania w załączeniu lub sekretariacie szkoły) należy składać w biurze projektu- sekretariacie szkoły - prosimy o przestrzeganie terminu złożenia dokumentów (jednym z kryteriów rekrutacyjnych jest kolejność zgłoszeń). ....więcej
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU
Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce - Gminne Centrum Edukacji w Igołomi) działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) / Pzp informuje o unieważnieniu postępowania na realizacje zamówienia publicznego pn. "WYPOSAŻENIE NOWO OTWARTEGO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W IGOŁOMI W POMOCE I MATERIAŁY DYDAKTYCZNE" - I CZĘŚĆ przedmiotu zamówienia pn. "Pomoce dydaktyczne i materiały na zajęcia z nową grupą 3-4 latków"; III CZĘŚĆ przedmiotu zamówienia pn. "Pomoce dydaktyczne i materiały na warsztaty ceramiczne" ....więcej
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce - Gminne Centrum Edukacji w Igołomi) zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj., Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą "Pzp" zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "WYPOSAŻENIE NOWO OTWARTEGO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W IGOŁOMI W POMOCE I MATERIAŁY DYDAKTYCZNE" nr sprawy GCEIg.271.10.2018 - na poszczególne części zamówienia wybrano:...więcej
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - DOWOZY
Nr sprawy: GCEIg.271.11.2018, Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce - Gminne Centrum Edukacji w Igołomi), na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Przewóz uczniów z Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi"....więcej

Gminne Centrum Edukacji w Igołomi
(Przedszkole Samorządowe Misia Uszatka, Szkoła Podstawowa z klasami gimnazjalmymi)